Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Soal PTS/UTS PAI Kelas 6 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021

Soal PTS/UTS PAI Kelas 6 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021

Soal PTS/UTS PAI Kelas 6 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban – Pada postingan sebelumnya admin sudah berbagi informasi tentang Soal PTS/UTS Kelas 1 Semester 2 SD/MI Beserta Kunci Jawaban, pada kesempatan yang baik ini admin kembali mengupdate informasi yang berkaitan dengan Soal Penilaian Tengah Semester atau Ulangan Tengah Semester (PTS/UTS) semester genap berdasarkan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, berikut informasi selengkapnya :
 
 
Dengan semakin dekatnya Penilaian tengah semester (PTS) yang akan sebentar lagi dilaksanakan tentunya Bapak/Ibu Guru sedang memerlukan Soal-soal PTS untuk dijadikan bahan ujian pada anak didiknya, terutama pada saat akan menyusun dan membuat soal tes ujian Penilaian Tengah Semester untuk Kelas 6 semester Genap, Soal PTS/UTS untuk Kelas 6 Semester 2 beserta kunci jawabannya akan admin bagikan pada akhir postingan,
 
Surat Edaran yang baru-baru ini di publikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bahwa soal PTS Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills). Oleh karena itu sengaja admin berbagi Soal PTS dalam rangka mempermudah semua rekan-rekan guru.
 
 
Oke langsung saja untuk lebih jelasnya silahkan simak contoh soal Penilaian Tengah Semester Genap yang admin tuliskan berikut ini dari nomor 1-20 sebagai contoh saja dan file lengkapnya dapat di unduh pada akhir postingan:


Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling tepat !!
 
1. Ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat dirubah oleh manusia disebut takdir......
 • a.  mualak                             
 • b.  Munakosah
 • c.  mubram                           
 • d.  Sugra
 
2. Arti surat An-Najm ayat 40 adalah sesungguhnya ............ itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).
 • a.  perbuatannya                   
 • b.  usahanya
 • c.  kelakuannya                    
 • d.  Amalnya
 
3.  Dalam menghadapi cobaan kita harus........
 • a.  sabar                                
 • b.  semangat
 • c.  frustasi                             
 • d.  Usul
 
4.  Setelah berusaha dan mendapatkan hasil yang baik kita harus.........
 • a.  tawakal                            
 • b.  semangat
 • c.  bersyukur                        
 • d.  Bersorak
 
5.  Dalam berusaha sebaiknya kita.........
 • a.  membabi buta                  
 • b.  bersungguh-sungguh
 • c.  menerima                         
 • d.  Bertawakal
 
6.  Usaha yang disertai dengan doa disebut.........
 • a.  bekerja                             
 • b.  pasrah
 • c.  tawakal                            
 • d.  Ikhtiar
 
7.  Sebutan bagi kaum muslim penduduk Mekah yang melakukan hijrah ke Madinah adalah........
 • a.  ansor                                
 • b.  quraisy
 • c.  muhajirin                         
 • d.  Ab’ad
 
8.  Perintah Allah kepada kaum muslim Mekah untuk melaksanakan hijrah terdapat pada Al-Qur’an surat.......
 • a.  An-Nisa                           
 • b.  An-Nur
 • c.  An-Naml                         
 • d.  An-Najm
 
9.  Dalam perjalanan hijrah, Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar sempat singgah di gua sur selama........hari sambil menunggu suasana aman.
 • a.  2                                      
 • b.  3
 • c.  4                                      
 • d.  5
 
10.  Ansar artinya.......
 • a.  penolong                          
 • b.  penyokong
 • c.  pengikut                          
 • d.  penerima
 
11. Manusia diciptakan berbeda agar saling ....
 • A. bermusuhan
 • B. mengejek 
 • C. mengenal 
 • D. Berperang
 
12. Haji terakhir yang dilakukan Rasulullah SAW disebut  ….
 • A. Haji Wada’ 
 • B. Hai Ifrad 
 • C. Haji Qiran 
 • D. Haji Tamattu
 
13. Mengundi nasib dengan anak panah hukumnya  ….
 • A. wajib 
 • B. haram 
 • C. sunnah 
 • D. makruh
 
14. Istilah saling mengenal dalam Islam disebut ….
 • A. taqarrub 
 • B. tahallul 
 • C. Tawaddu’ 
 • D. Ta’arruf
 
15. “Dan telah Aku cukupkan kepadamu ....
 • A. agamamu 
 • B. agama bagimu
 • C. nikmatKu 
 • D. nikmatmu
 
16. Surat Al-maidah ayat 3 dimulai dengan kalimat..........
 • a.  Alyauma                          
 • b.  Khurimat
 • c.  Wanatihatu                       
 • d.  ghofuururrohiim
 
17. Penjelasan tentang makanan-makanan yang haram terdapat dalam surat Al-Maidah ayat..........
 • a.  1                                       
 • b.  2
 • c.  3                                      
 • d.  4
 
18. Khurimat Artinya.......
 • a.  diharamkan                      
 • b.  Bangkai
 • c.  darah                               
 • d.  saudara
 
19. Berikut ini adalah makanan yang diharamkan, kecuali.......
 • a.  bangkai                            
 • b.  Darah
 • c.  daging babi                      
 • d.  Ikan laut
 
20. Syu'uban Artinya.......
 • a.  bersuku-suku                   
 • b.  Saling mengenal
 • b.  berbangsa-bangsa            
 • d.  Berbeda bahasa
 
 
Bagi Bapak dan Ibu Guru yang membutuhkan Soal dan Jawaban PTS/UTS PAI Semester Genap Kelas 6, silahkan unduh File-nya melalui link dibawah ini :
 
 
Catatan : Apabila terdapat ketidaksesuaian pada soal-soal PTS/UTS diatas, silahkan sesuaikan dengan kebijakan sekolahnya masing-masing.
 
 
Demikian yang dapat admin sampaikan terkait informasi Soal PTS/UTS PAI Kelas 6 Semester 2 SD/MI Beserta Kunci Jawaban, semoga bermanfaat . . .*)

Post a Comment for "Soal PTS/UTS PAI Kelas 6 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021"