Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 6 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021

Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 6 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021

Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 6 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban – Pada postingan sebelumnya admin sudah berbagi informasi tentang Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 5 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban, pada kesempatan yang baik ini admin kembali mengupdate informasi yang berkaitan dengan Soal Penilaian Tengah Semester atau Ulangan Tengah Semester (PTS/UTS) semester genap berdasarkan Mata Pelajaran B SUNDA Untuk Kelas 6 SD/MI, berikut informasi selengkapnya :
 
 
Dengan semakin dekatnya Penilaian tengah semester (PTS) yang akan sebentar lagi dilaksanakan tentunya Bapak/Ibu Guru sedang memerlukan Soal-soal PTS untuk dijadikan bahan ujian pada anak didiknya, terutama pada saat akan menyusun dan membuat soal tes ujian Penilaian Tengah Semester untuk Kelas 6 semester Genap, Soal PTS/UTS untuk Kelas 6 Semester 2 beserta kunci jawabannya akan admin bagikan pada akhir postingan,
 
Surat Edaran yang baru-baru ini di publikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bahwa soal Penilaian Tengah Semester Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills). Oleh karena itu sengaja admin berbagi Soal PTS dalam rangka mempermudah semua rekan-rekan guru.
 
 
Oke langsung saja untuk lebih jelasnya silahkan simak contoh soal Penilaian Tengah Semester Genap yang admin tuliskan berikut ini dari nomor 1-15 sebagai contoh saja dan file lengkapnya silahkan unduh pada akhir postingan:

Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener !


1. Gaganti kolot urang di sakola teh  . . . .
 • A. ketua murid
 • B. guru
 • C. penjaga sakola
 • D. babaturan sakola
 
2. Kuring teh  . . . amanat ku Ema keur ka Santi.
 • A. katitipan
 • B. katitipkeun
 • C. titipan
 • D. titipkeun
 
3. Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . . kaibunan.
 • A. bantal
 • B. kasur
 • C. kapas
 • D. keretas
 
4. Conto kalimah nu eusina nasehat . . . .
 • A. “Cing Ujang pangmeulikeun cengek ka warung” !
 • B. “Budak et amah musuhna meuni loba”
 • C.  “Angga mah budak akur jeung batur”
 • D.  “Urang hirup di dunya teh kudu akur jeung batur”
 
5. Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas  . . . .
 • A. monyet jeung kuya
 • B. peucang jeung buhaya
 • C. ucing jeung anjing
 • D. sendok jeung garpu


6. Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna  . . .
 • A. informasi
 • B. warta
 • C. amanat
 • D. piwuruk
 
7. Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . . .
 • A. koran
 • B. jangkar
 • C. piwuruk
 • D. kar
 
8. Nu lain babagean dina biantara nyaeta  . . . .
 • A. udur
 • B. gering
 • C. teu walakaya
 • D. teu damang
 
9. Nyarita di hareupeun balarea atawa umum, disebutna . . . .
 • A. ngadongeng
 • B. pangumuman
 • C. bewara
 • D. biantara
 
10. Alusna mah teks biantara teh ku urang kudu . . . .
 • A. ditalar
 • B. dibaca
 • C. diapalkeun
 • D. diinget-inget


11. Si Ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . . .
 • A. hese dititah
 • B. babari dititah
 • C. eraan
 • D. sieunan
 
12. Dupi Gani teh (terap) panyawat naon ?
 • A. di
 • B. ka
 • C. ti
 • D. na
 
13. Papatah tinu jadi kolot teh urang kudu . . . .
 • A. diregepkeun
 • B. ngaregepkeun
 • C. ragepan
 • D. karegepkeun
 
14. Nu kaasup kecap rajekan dwipurwa, contona . . . .
 • A. sumpang – simpang
 • B. cas – ces – cos
 • C. sesepak
 • D. guna – guna
 
15. Aya jalan komo meuntas, hartina . . . .
 • A. mupuas kanu keur cilaka
 • B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak
 • C. tenang taya kasieun.
 • D. jauh – jauh teu beubeunangan
 
 
Bagi Bapak dan Ibu Guru yang membutuhkan Soal dan Jawaban PTS/UTS B SUNDA Semester Genap Kelas 6, silahkan unduh File-nya melalui link dibawah ini :

 
Catatan : Apabila terdapat ketidaksesuaian pada soal-soal PTS/UTS diatas, silahkan sesuaikan dengan kebijakan sekolahnya masing-masing.

 
Demikian yang dapat admin sampaikan terkait informasi Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 6 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban, semoga bermanfaat . . .*)

Post a Comment for "Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 6 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021"