Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 5 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021

Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 5 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021

Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 5 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban – Pada postingan sebelumnya admin sudah berbagi informasi tentang Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 4 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban, pada kesempatan yang baik ini admin kembali mengupdate informasi yang berkaitan dengan Soal Penilaian Tengah Semester atau Ulangan Tengah Semester (PTS/UTS) semester genap berdasarkan Mata Pelajaran B SUNDA Untuk Kelas 5 SD/MI, berikut informasi selengkapnya :
 
 
Dengan semakin dekatnya Penilaian tengah semester (PTS) yang akan sebentar lagi dilaksanakan tentunya Bapak/Ibu Guru sedang memerlukan Soal-soal PTS untuk dijadikan bahan ujian pada anak didiknya, terutama pada saat akan menyusun dan membuat soal tes ujian Penilaian Tengah Semester untuk Kelas 5 semester Genap, Soal PTS/UTS untuk Kelas 5 Semester 2 beserta kunci jawabannya akan admin bagikan pada akhir postingan,
 
Surat Edaran yang baru-baru ini di publikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bahwa soal Penilaian Tengah Semester Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills). Oleh karena itu sengaja admin berbagi Soal PTS dalam rangka mempermudah semua rekan-rekan guru.


Oke langsung saja untuk lebih jelasnya silahkan simak contoh soal Penilaian Tengah Semester Genap yang admin tuliskan berikut ini dari nomor 1-15 sebagai contoh saja dan file lengkapnya silahkan unduh pada akhir postingan:

Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener !

 
1.  ...............  mawa buku ge cumah, ari teu dibaca mah.
 • A. Lamun                   
 • B. Sanajan
 • C. Atawa                  
 • D. Basa
 
2. Maut nyere kacongonakeun hartina . . . .
 • A. Sangsara kakolotnakeun
 • B. Sangsara tileleutik
 • C. Sangsara tibubudak
 • D. Sangsara saumur-umur
 
3. Paribasa peujit koreseun hartina  . . . .
 • A. babari neunggeul                                          
 • B. babari ceurik                                                 
 • C. babari ambek
 • D. babari lapar
 
4. Dina babagean surat nu ditulis pangluhurna nyaeta  . . . .
 • A. Judulna surat           
 • B. Titimangsa             
 • C. Eusi surat
 • D. Bubuka surat
 
5. Kecap rundayan make pika + eun contona  . . .
 • A. picontoeun               
 • B. pikeseleun               
 • C. pikalucueun
 • D. pikantoreun
 
6. Abdi kamari teu kasakola da . . . tos tilu dinten.
 • A. udur                        
 • B. gering                     
 • C. teu walakaya
 • D. teu damang
 
7. Dongeng fabel nyaeta dongeng nu nyaritakeun kahirupan . . . .
 • A. manusa                 
 • B. bungbuahan           
 • C. tatangkalan
 • D. sasatoan
 
8. Parafraseu sajak nyaeta ngarobah wangun sajak kana wangun ....  
 • A. prosa/carita          
 • B. puisi                       
 • C. lagu
 • D. dongeng
 
9. Ucing maling paisan lauk. Ieu kalimah teh jejerna . . . .
 • A. ucing                     
 • B. maling                  
 • C. paisan
 • D. lauk
 
10. Alat musik dina seni sunda biasana disebut  . . . .
 • A. kendang                
 • B. goong                     
 • C. waditra
 • D. saron
 
11. Galur carita biasana disebut oge  . . . .
 • A. plot                        
 • B. watek                     
 • C. karakter
 • D. padalisan
 
12. Sonona, wassalam atawa baktos abdi dina bagean surat kaasup kana . . . .
 • A. salam pamuka                   
 • B. salam panutup                    
 • C. bubuka
 • D. tawisan
 
13. Ema keur nyeuseuh mukena.
Kalimah diluhur mun dirobah kana kalimah pasip jadi  . . . .
 • A. Seuseuh heula mukena teh, Ma !
 • B. Ema teh keur nyeuseuh mukena ?
 • C. Mukena keur diseuseuh ku Ema.
 • D. Keur nyeuseuh mukena, Ema teh ?
 
14. Pamadegan dina basa Indonesiana  nyaeta . . . .
 • A. kehendak              
 • B. kira-kira                
 • C. kemauan
 • D. pendapat
 
15. Karangan anu eusina midangkeun hiji perkara anu ngagunakeun katerangan sacara detail disebut . . . .
 • A. argumentasi           
 • B. deskripsi                
 • C. narasi
 • D. eksposisi
 
 
Bagi Bapak dan Ibu Guru yang membutuhkan Soal dan Jawaban PTS/UTS B SUNDA Semester Genap Kelas 5, silahkan unduh File-nya melalui link dibawah ini :

 
Catatan : Apabila terdapat ketidaksesuaian pada soal-soal PTS/UTS diatas, silahkan sesuaikan dengan kebijakan sekolahnya masing-masing.

 
Demikian yang dapat admin sampaikan terkait informasi Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 5 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban, semoga bermanfaat . . .*)

Post a Comment for "Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 5 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021"