Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 3 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021

Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 3 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021

Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 3 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban – Pada postingan sebelumnya admin sudah berbagi informasi tentang Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 2 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban, pada kesempatan yang baik ini admin kembali mengupdate informasi yang berkaitan dengan Soal Penilaian Tengah Semester atau Ulangan Tengah Semester (PTS/UTS) semester genap berdasarkan Mata Pelajaran B SUNDA Untuk Kelas 3 SD/MI, berikut informasi selengkapnya :
 
 
Dengan semakin dekatnya Penilaian tengah semester (PTS) yang akan sebentar lagi dilaksanakan tentunya Bapak/Ibu Guru sedang memerlukan Soal-soal PTS untuk dijadikan bahan ujian pada anak didiknya, terutama pada saat akan menyusun dan membuat soal tes ujian Penilaian Tengah Semester untuk Kelas 3 semester Genap, Soal PTS/UTS untuk Kelas 3 Semester 2 beserta kunci jawabannya akan admin bagikan pada akhir postingan,
 
Surat Edaran yang baru-baru ini di publikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bahwa soal Penilaian Tengah Semester Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills). Oleh karena itu sengaja admin berbagi Soal PTS dalam rangka mempermudah semua rekan-rekan guru.
 
 
Oke langsung saja untuk lebih jelasnya silahkan simak contoh soal Penilaian Tengah Semester Genap yang admin tuliskan berikut ini dari nomor 1-15 sebagai contoh saja dan file lengkapnya silahkan unduh pada akhir postingan:
 
Bere tanda cakra (X) dina aksara A, B, C atawa D di jawaban  nu di anggap bener!
 
1. Mak Comblang ngabungbuan angeun lodeh.
Ngabungbuan hartina ...
 • a. Ngarendos                                         
 • b. Ngasaan    
 • c. Nyamaraan                                        
 • d. Ngagoreng
 
2. Sato anu sok ngala madu tina kembang nyaeta ...
 • a. Simeut
 • b. Hileud                                               
 • c. Papatong                                                 
 • d. Kukupu
 
3. Sato anu sok diarah tanagana nyaeta ...
 • a. Domba
 • b. Kancil                                                
 • c. Kuda                                                 
 • d. Buaya
 
4. Indung anu ... bapa anu ngayuga.
 • a. Ngandung
 • b. Ngajaga                                          
 • c. Nyaring                                               
 • d. Ngariksa
 
5.  Urang ka indung kedah ...
 • a. Ngantep
 • b. Ngajak                                           
 • c. Nganteur                     
 • d. Ngahormat
 
6. Udin mandi wanci subuh. Wanci sarua jeung ...
 • a. Waktu                                   
 • c. Dina
 • b. Poe                                                     
 • d. Dinten
 
7. Bu Nani bade meser obat ka ...
 • a. Toko                                                  
 • b. Warung
 • c. Apotek                                       
 • d. Supermarket
 
8.  Kaberesihan sakola nyaeta tanggung jawab ...
 • a. Guru
 • b. Penjaga                                                
 • c. Tukang dagang                                               
 • d. Warga sakola
 
9. Kadaharan anu dijieunna tina sampeu ...
 • a. Comro
 • b. Koci                                                 
 • c. Apem                                                   
 • d. Wajit
 
10. Sasatoan nu aya di taman safari sok ...
 • a. Diabur                                                
 • b. Dikurung
 • c. Dikandang                                       
 • d. Dicangcang
 
11. Sato anu sok ngadahar daging ...
 • a. Kuda                                                   
 • b. Gajah
 • c. Jerapah        
 • d. Macan
 
12. Sajak
Indung teh wajib dipunjung
Mun bapa wajib dipuja
Gubragna urang ka dunya
Ngaliwatan aranjeunna'
 
Ka indung urang kedah di ...
 • a. Puja Pajang
 • b. Puji Punjung
 • c. gubrag
 • d. di Punjung
 
13. Urang gubragna ka dunya ngaliwatan aranjeunna. Gubragna hartina ...
 • a. Lahirna                                              
 • b. Maot
 • c. Nincak                                                  
 • d. Lumpatna
 
14. Anu kaasup inuman tradisional nyaeta ...
 • a. Bajigur                                                
 • b. Bubur sumsum
 • c. Bugis
 • d. Misro
 
15. Kiripik tempe supaya ngeunah tipungna dibere ...
 • a. Aci         
 • b. Bungbu
 • c. Uyah                                             
 • d. Bawang daun
 
 
Bagi Bapak dan Ibu Guru yang membutuhkan Soal dan Jawaban PTS/UTS B SUNDA Semester Genap Kelas 3, silahkan unduh File-nya melalui link dibawah ini :

 
Catatan : Apabila terdapat ketidaksesuaian pada soal-soal PTS/UTS diatas, silahkan sesuaikan dengan kebijakan sekolahnya masing-masing.

 
Demikian yang dapat admin sampaikan terkait informasi Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 3 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban, semoga bermanfaat . . .*)

Post a Comment for "Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 3 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021"