Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 1 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021

Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 1 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021

Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 1 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban – Pada postingan sebelumnya admin sudah berbagi informasi tentang Soal PTS/UTS IPA Kelas 4 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban, pada kesempatan yang baik ini admin kembali mengupdate informasi yang berkaitan dengan Soal Penilaian Tengah Semester atau Ulangan Tengah Semester (PTS/UTS) semester genap berdasarkan Mata Pelajaran B SUNDA Untuk Kelas 1 SD/MI, berikut informasi selengkapnya :
 
 
Dengan semakin dekatnya Penilaian tengah semester (PTS) yang akan sebentar lagi dilaksanakan tentunya Bapak/Ibu Guru sedang memerlukan Soal-soal PTS untuk dijadikan bahan ujian pada anak didiknya, terutama pada saat akan menyusun dan membuat soal tes ujian Penilaian Tengah Semester untuk Kelas 1 semester Genap, Soal PTS/UTS untuk Kelas 1 Semester 2 beserta kunci jawabannya akan admin bagikan pada akhir postingan,
 
Surat Edaran yang baru-baru ini di publikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bahwa soal Penilaian Tengah Semester Kurikulum 2013 harus memenuhi ketentuan standar soal terbaru dan harus sudah terintegrasi dengan pembelajaran HOTS (Higher Order Thinking Skills). Oleh karena itu sengaja admin berbagi Soal PTS dalam rangka mempermudah semua rekan-rekan guru.
 
 
Oke langsung saja untuk lebih jelasnya silahkan simak contoh soal Penilaian Tengah Semester Genap yang admin tuliskan berikut ini dari nomor 1-20 sebagai contoh saja dan file lengkapnya silahkan unduh pada akhir postingan:
 

Bere tanda cakra (X) dina aksara A, B, atawa C di jawaban  nu di anggap bener!

 
1. Sateuacan diajar barudak kedah .... .  heula
 • A. Jajan
 • B. Ngadu’a
 • C. Ngajar
 
2. Di bumi abdi sok ngabantuan ...... piring
 • A. Nyeuseuh
 • B. Ngepel
 • C. Kukumbah
 
3. Abdul lumpatna …
 • A. Gancang
 • B. Deukeut
 • C. Gumbira

Pek baca ku hidep carita di handap ieu!
Nepangkeun


wasta abdi Salman
yuswana 7 taun
karesep maen bal
cita-citana janten pulisi
pun bapa namina Wijaya
pun biang namina Fatimah
 
Tina bacaan diluhur, pek jawab patarosan ti no 4 — 6!
4. Saha nami nu nuju nepangkeun teh?
 • A. Salman
 • B. Wijaya
 • C. Fatimah
 
5. Saha nami ibuna?
 • A. Salman
 • B. Wijaya
 • C. Fatimah
 
6. Cita-cita Salman hoyong janten naon?
 • A. Guru
 • B. Pulisi
 • C. Pilot
 
7. Imah Ahmad ...... sakola
 • A. Dinten
 • B. Deukeut
 • C. Dina
 
8. Di perpustakaan loba ...
 • A. Patlot
 • B. Buku
 • C. Bal
 
9. Karesep Udin maen bal. Maen balna di ......... imah
 • A. Buruan
 • B. Rohangan
 • C. Luhureun
 
10. Pakakas nu sok dipake di sakola nyaeta…
 • A. Talenan 
 • B. Patlot
 • C. Teko
 
 
Bagi Bapak dan Ibu Guru yang membutuhkan Soal dan Jawaban PTS/UTS B SUNDA Semester Genap Kelas 1, silahkan unduh File-nya melalui link dibawah ini :
  
Catatan : Apabila terdapat ketidaksesuaian pada soal-soal PTS/UTS diatas, silahkan sesuaikan dengan kebijakan sekolahnya masing-masing.

 
Demikian yang dapat admin sampaikan terkait informasi Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 1 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban, semoga bermanfaat . . .*)

Post a Comment for "Soal PTS/UTS B SUNDA Kelas 1 Semester 2 Beserta Kunci Jawaban TP 2020/2021"